เพิ่มน้ำหนัก/เพิ่มกล้ามเนื้อ

July 6, 2012

สร้างกล้ามเนื้อด้วย…น้ำมันปลา – Part 1

073

 

น้ำมันปลาถือเป็นอาหารเสริม ที่ไปที่รู้จักกว้างขวางถึง ขนาดที่ว่านักเล่นกล้ามที่มักจะเลี่ยงในการกินอาหารพวกไขมันหลังการออกกำลัง ยังรับประทานน้ำมันปลาเสริม โดยให้เป็นข้อยกเว้นเพราะสาเหตุก็อย่างว่า มันช่วยในการเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อจากสารอาหารพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่เรารับประทานเข้าไป  กรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำมันปลายังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกเช่น ป้องกันหัวใจ ลดการอักเสบ เป็นต้น แต่ในที่นี้เราจะสนใจเฉพาะในส่วนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ในตอนหน้าจะเป็นข้อมูลจากงานวิจัยหลากหลายที่ทดสอบผลในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจากน้ำมันปลาซึ่งผลก็ออกมาน่าสนใจทีเดียว

                     การศึกษาแรกที่จะขออธิบายถึงเป็นการศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว (2011) โดยทีมของ Smith จาก University School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกาและ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ซึ่งอ้างอิงถึงข้อมูลที่ว่าผู้ที่มีประวัติที่ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือการเจ็บป่วยโรคมะเร็ง การได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 เสริมช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นได้ แต่ยังไม่เป็นทราบถึงผลในคนปกติการศึกษาของ Smith นี้จึงเป็นการศึกษาผลของกรดไขมันโอเมก้า 3 ในบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไปจำนวน 9 คน ที่มีอายุ 25-45 ปี ให้รับอาหารเสริมกรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิด Esterified (Lovaza®) ขนาด 4 กรัม/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้ววัดอัตราในการสร้างกล้ามเนื้อโดยการวัดจาก
- ปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อที่สร้างใหม่ (เรานำเอากรดอะมิโนชนิดพิเศษรับประทานร่วมด้วย หากมีการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม่จากกรดอะมิโนดังกล่าว เราก็จะตรวจพบกรดอะมิโนชนิดพิเศษนี้ในกล้ามเนื้อ)
- สารพันธุกรรม(หากมีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็จะสามารถพบปริมาณของสารพันธุกรรมและโปรตีนเพิ่มขึ้น)
- รวมถึงขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อโดยการวัดจะทำการเปรียบเทียบในช่วงก่อนได้รับอาหารเสริม ช่วงหลังรับประทานอาหารเสริม และแบ่งช่วงสภาวะร่างกายปกติทั่วไปกับช่วงสภาวะร่างกายที่มีปริมาณอินซูลินและกรดอะมิโนสูง (จากการให้เสริมทางหลอดเลือด)
ผลการทดลองพบว่าอัตราการสร้างกล้ามเนื้อไม่ต่างกันระหว่างก่อนและหลังได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 เสริม แต่พบว่าการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินและการได้รับการให้กรดอะมิโนเสริมทางหลอดเลือดในการเพิ่มกระบวนการเสริมสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย (Anabolic response) สูงขึ้นภายหลังได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่างชัดเจน อีกทั้งปริมาณโปรตีนสร้างใหม่ในกล้ามเนื้อและอัตราส่วนระหว่างโปรตีนต่อสารพันธุกรรมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงพอสรุปได้ว่าการได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยเพิ่มกระบวนการเสริมสร้างเนื้อเยื่อ ในคนสุขภาพดีในช่วงวัยดังกล่าวได้


About the Author

admin

0 Comments


Be the first to comment!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>